Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Lunedì, 08 Novembre 2010 22.45
"Le associazioni protezionistiche e il WWF sono riuscite, tramite il TAR, a far chiudere la caccia nella nostra regione, anche se non si capisce che senso abbia chiudere l'esercizio venatorio nel bel mezzo della propria attivita', atteso che il ricorso era stato invece presentato contro l'apertura anticipata della stessa". Lo afferma, in una nota, Claudio Belcastro, vice segretario regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore .
"Bravi loro e bravi anche i giudici del Tar - dice - che, facendosi carico di una decisione presumibilmente poco ponderata, contribuiranno ad incrementare la disoccupazione ed a peggiorare la gia' misera economia calabrese. La lodevole opera delle associazioni protezionistiche e del WWF, che sovraintende alla salvaguardia del povero uccellino e della selvaggina in genere, fa pero' trasparire una totale assenza di senso civico e di interesse verso i propri simili. La chiusura della caccia comporta, infatti, un impoverimento della economia regionale, gia' di per se' precaria, soprattutto in quella che gravita attorno ai proprietari di armerie, ai negozi di buffetterie, ai centri di produzione di selvaggina, degli allevamenti dei cani e di tutta l'altro che ruota intorno al mondo della caccia? Ci penseranno forse il WWF, la LIPU a portare sollievo a quanti vivono di questo? Cosa dire poi delle tasse governative, regionali e provinciali gia' pagate dai cacciatori per un ammontare di circa 400 euro pro capite? Saranno rimborsate? Lo speriamo ma, pessimisti come siamo, crediamo proprio di no! E le associazioni venatorie - continua - che ruolo hanno ricoperto in tutta questa faccenda? Forse solo quello di esigere il corrispettivo per la tessera assicurativa? Perche' - conclude - le associazioni protezionistiche non si interessano dei problemi ambientali, delle discariche abusive e di tutta la spazzatura che arriva in Calabria da ogni dove? o, utilizzando un metodo sperimentato dalla politica nazionale, e' forse proprio questo lo scopo: fare in modo che occhi ed orecchi indiscreti, vagando per valli e boschi, non vedano quello che non devono vedere".


ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΑ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟ Lamberto Iacobelli . ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΕΙ! ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ!!! ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου