Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Προβληματισμοί του WWF για τους στόχους του ΥΠΕΚΑ

Σε ανακοίνωσή του το WWF Ελλάς καλωσορίζει το σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την επίτευξη του στόχου για τις ΑΠΕ έως το 2020 και το θεωρεί ως ένα θετικό πρώτο βήμα στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την στροφή της χώρας προς ένα μοντέλο πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης.


"Παρόλα αυτά", τονίζεται στην ανακοίνωση, "ο σχεδιασμός για το 20-20-20 περιέχει ορισμένα σημεία προβληματισμού, τα οποία χρήζουν είτε αλλαγών, είτε περαιτέρω διευκρινίσεων".

Ειδικότερα, σύμφωνα με το WWF, στα επόμενα βήματα για την θωράκιση του σχεδιασμού για το 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

- Ανάλυση του κόστους και του οφέλους που θα επωμιστούν οι τελικοί καταναλωτές από την επίτευξη των στόχων και η αντιπαράθεση με το κόστος της αδράνειας. Στην ίδια ανάλυση θα πρέπει να περιέχονται συγκεκριμένες αναφορές και δεσμεύσεις για την εύρεση των πόρων που θα απαιτηθούν προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι.

- Η ενδυνάμωση των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα εκτός της ηλεκτροπαραγωγής. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η δημιουργία νόμου για την εξοικονόμηση και την προώθηση των ΑΠΕ στην παραγωγή θερμότητας και ψύξης.

- Η διόρθωση των κακών κειμένων και η δημιουργία του κατάλληλου διαφανούς πλαισίου για την προώθηση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, με ξεκάθαρα κριτήρια χωροθέτησης, υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική αδειοδότηση, αξιόπιστους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ορθή τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας, διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και εγκαθίδρυση «εγχώριας βιομηχανίας» ΑΠΕ.

Ειδικά για την προώθηση των ΑΠΕ το WWF Ελλάς προτείνει στο ΥΠΕΚΑ την άμεση ανάληψη των ακόλουθων πρωτοβουλιών έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την απρόσκοπτη και κατάλληλη εισχώρηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο:

Διεξαγωγή έρευνας σε επίπεδο περιφέρειας για την φέρουσα ικανότητα χωροθέτησης αιολικών πάρκων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και σεναρίων.

Θωράκιση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με κατάλληλη ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και δυνατότητα των πολιτών να αποκτούν άμεση πρόσβαση στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και σε όλες τις σχετικές γνωμοδοτήσεις.

Έκδοση της ΚΥΑ για τον «Προσδιορισμό συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας».

Διασφάλιση της ορθής ένταξης των φ/β συστημάτων στο ενεργειακό μίγμα της χώρας προχωρώντας στις κατάλληλες ρυθμιστικές διατάξεις και εκχωρήσεις κινήτρων έτσι ώστε η μεγάλη πλειονότητα των φ/β συστημάτων να εγκατασταθεί στον κτιριακό τομέα και όχι σε μεγάλες εκτάσεις, που όχι μόνο θα επιφέρουν σημαντική αλλαγή στη χρήση γης, αλλά θα αναφέρονται μια σειρά από σημεία που χρήζουν είτε αλλαγών, είτε περαιτέρω διευκρινίσεων, ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός που εν πολλοίς θα καθορίσει ένα μεγάλο μέρος των αναπτυξιακών επιλογών της χώρας.

Τέλος, το WWF αναφέρει μια σειρά από σημεία που χρήζουν είτε αλλαγών, είτε περαιτέρω διευκρινίσεων,"ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός που εν πολλοίς θα καθορίσει ένα μεγάλο μέρος των αναπτυξιακών επιλογών της χώρας", που αφορούν στις προβλέψεις για την οικονομία της χώρας, τη ζήτηση της ενέργειας, τις επενδύσεις στον λιγνίτη αλλά και σε αμφισβητούμενες επενδύσεις(πηγή: zougla.gr).

Υ.Σ: Μήπως είναι ώρα λοιπόν και εμείς οι κυνηγοί να ασχολούμαστε με τα κακός κείμενα του ΥΠΕΚΑ και να μην κοιτάμε μόνο τα του κυνηγιού ώστε να κάνουμε έντονη την παρουσία μας σε θέματα του περιβάλλοντος που επηρεάζουν το μέλλον της πράσινης ανάπτυξης της χώρας μας!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου